Na výstavu zve Silvie Šeborová

V Brně se tuto zimu sešly dvě rozsáhlé výstavy výrazných osobností české foto¬grafie. První z nich probíhá do 21. února v Uměleckoprůmyslovém muzeu Moravské galerie a představuje dílo Jana Svobody.

Na výstavu zve Silvie Šeborová

Svobodovým velkým vzorem byl klasik fotografie černobílých zátiší Josef Sudek, ostatně Svoboda bývá vnímán jako Sudkův pokračovatel. Přesto se jeho fotografie, zachycující obyčejné předměty v duchu Čapkova Nejskromnějšího umění, svoji náladou od těch Sudkových liší. Jan Svoboda prý o sobě říkával „...ale já nejsem fotograf“, protože nesouhlasil s pravidly a představami fotografické obce o tomto médiu. Tato věta dala podnět k názvu výstavy, jenž odráží i vý¬sledky bádání ve Svobodově archivu, který vlastní Moravská galerie. Díky nim víme, že Svobodův život a tvorbu nenaplňovaly pouze úvahy uměleckého charakteru, nýbrž pro něj byly důležité i vztahy s lidmi a institucemi.

Druhým počinem prezentujícím fotografii je výstava Václava Jiráska, kterou ještě do 7. února stihnete v Domě umění. Ač tím ne¬chci milovníky fotografie nikterak zklamat, musím přiznat, že se těším na začátek břez¬na, a to nejen kvůli teplejšímu počasí, ale hlavně proto, že Moravská galerie zahajuje v Pražákově paláci výstavu Jána Mančušky, předčasně zesnulého konceptuálního uměl¬ce, který získal Cenu Jindřicha Chalupeckého a jehož instalaci v Československém pavilonu na bienále v Benátkách považuji za jednu z nejlepších, která kdy pro tento prostor vznikla. A vizuální lahůdkou bude první retro¬spektiva charismatického designéra Maxima Velčovského, která vystřídá Jana Svobodu v Uměleckoprůmyslovém muzeu.

Silvie Šeborová, náměstkyně pro vnější komunikaci MG

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307