Na výstavy zve Alena Šedivá

Nejsem ani kritik ani teoretik výtvarného umění, proto jsem si v první chvíli, kdy jsem byla vyzvána pozvat v této rubrice čtenáře na výstavy, přišla poněkud nepatřičně. Faktem ale je, že umění, včetně toho výtvarného, sleduji už dlouho. Kdysi jako novinář, dnes jako tisková mluvčí, ale především jako fanoušek a amatérský pozorovatel. A tak bude můj přístup sice nevědecký a neodborný, ale snad o to více osobní.

Mám ráda chvíle, kdy mohu zapomenout na každodenní starosti a povinnosti a vydat se do světa fantazie, čisté poezie, kouzel. Ocitnout se takříkajíc mezi realitou a snem a vnímat krásu lidské duše, kterou tak dokonale umějí vystihnout naivní umělci. Mezinárodní výstava Kouzelný svět Muzea města Brna představuje takových, řekněme, insitních, neškolených nebo, chcete-li, amatérských umělců hned desítky, a to z dvanácti zemí světa. A je úžasné sledovat jejich zvláštní cit pro barevné kompozice a schopnost vyjádřit radostnou poetiku námětu, prostou stylizací předmětů a postav. Lidem skutečným, velkým, ba přímo vládcům se věnuje na Špilberku výstava Symboly vládců. Vybraným jedincům, kteří stáli na vrcholu společenské pyramidy a měli a dodnes mají mimořádný vliv na chod celé společnosti. Jejich moc se projevovala nejvíce v krizových okamžicích, v dobách válek, přírodních katastrof, epidemií. Kdykoli stojím v gotickém sále na Špilberku a pozoruji všechny ty atributy mocných – od lovců mamutů až po 20. století – napadá mě, jak aktuální téma je to právě dnes, kdy celý svět čelí situacím v souvislosti s koronavirovou krizí. Proč právě ti či oni získali převahu a výsadní postavení? Vedle svědectví, která vydaly třeba bohaté hroby z doby kamenné, obdivuji šperkařské předměty, některé s leskem zlata, stříbra, drahokamů, unikátní 22karátový nákrčník z doby římské, meče špičkové kvality, ale zároveň přemítám nad symbolem současným, jak vynález peněz změnil povahu naší společnosti, kdy armádu udatných rytířů vystřídali loajální úředníci. Že dnešní elity se už neohánějí mečem, ale spíše šermují razítky. Své pocity, někdy i rozporuplné, pak často uklidním v chrámovém tichu. V bývalých vodojemech na Špilberku, kde se ukrývá Chrám kamene.

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307