Na výstavy zve Denisa Kujelová

Vzhledem k tomu, že nás v Brně čeká několik nových výstavních projektů a výstavy, které právě probíhají, již za dobu jejich trvání museli jistě všichni vidět, dovolím si kromě doporučení chystaných výstav brněnských i jeden tip z nedaleké Bratislavy.

Na výstavy zve Denisa Kujelová

Z probíhajících výstav, které snad mohl ještě brněnský divák nepostřehnout, doporučuji neminout autorskou výstavu Anny Daučíkové Work in Progress: 7 situací / 7 Situations ve Slovenské národní galerii (do 29. března), která představuje nejen její práci v širokém záběru médií od skla, malby, fotografie přes performance a videoart, ale svou koncepcí se vyhraňuje vůči retrospektivnímu ladění. Cílený dialog mezi autorčinými ukončenými a zachovanými díly a jejími pracemi aktuálními i rozpracovanými, které Anna Daučíková během výstavy dále utváří, přepracovává a finalizuje, je doplněn dalšími vzájemnými vztahy a souvislostmi s díly jiných autorů a také participujících hostů, kteří společně s autorkou v průběhu výstavy vytváří Sedm situací s potenciálem iniciovat přeměnu či vznik nových děl.

Z brněnských výstav se chystám určitě na výstavu Martina Zeta Sochař Miloš Zet – Zdi, sokly a makety v Domě umění (do 19. dubna), která tematizuje nedávnou a pro mnohé stále ještě neuzavřenou totalitní historii skrze reflexi sochařské tvorby jeho otce. V souvislosti s konfrontací Dominika Langa s vybranými pracemi jeho otce na Bienále v Benátkách v roce 2011 mne zajímá, jakou cestou povede dialog s otcem Martin Zet. A pak se také samozřejmě velice těším na tři výstavy chystané ve FAIT GALLERY. Kromě veřejností velice očekávané výstavy Františka Skály, jež bude výjimečně prezentovat kromě objektů a instalací převážně autorovu malířskou tvorbu, pro niž byly inspirací mimo stálou fascinaci přírodou také rozličné vlivy z intenzivních pobytů v Austrálii a Kolumbii, se v rámci projektu Preview představí mladá umělkyně japonského původu Minami Nishinaga a Olga Karlíková komorní výstavou v prostoru Mem. I u této významné umělecké osobnosti bude výstava propojující autentické zápisy ptačích zpěvů v bezprostřední vazbě na přírodu a zvukovou předlohu pro mnohé první příležitostí k seznámení, neboť je pro většinu veřejnosti doposud zcela neznámá. Což se snad prezentací jejích děl, kterou plánuje shodou okolností na jaro tohoto roku i Museum Kampa, pomalu změní.

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307