NA VÝSTAVY ZVE NATALIE PERKOF

Vybrala jsem pár tipů, jež nepředstavují plný výčet skvělých výstav, které lze aktuálně v Brně vidět, ale jsou pro mne silné a souzní s mým malířským naturelem…

Výjimečnou výstavu malíře Josefa Šímy hostí Moravská galerie v Brně. Šíma byl od mládí mou největší inspirací. Téměř klasické portréty a krajiny se symboly, archetypy a mystickým přesahem se mnou naprosto rezonují. Společně s Drtikolem pro mne představuje jednoho z našich nejduchovnějších umělců. Výstava ukazuje Šímovu tvorbu od úplných začátků až po třicátá léta minulého století, kdy se etabloval v Paříži. Jsou zde díla ze sbírek MG, ale podařilo se sehnat i zápůjčky z Francie, včetně Centra Pompidou. V rámci výstavy vyjde publikace pro puberťáky, kterou připravuje Silvie Šeborová s umělcem Jiřím Frantou. Odehrává se na Šímově vernisáži v Paříži v roce 1968, kde dvěma studentům vypráví svůj příběh. V knize se střídají různé styly: komiks, klasický text i velké ilustrace. Lze ji číst i jako příběh evropských dějin 20. století na příkladu konkrétního člověka. Další moje srdcovka je expozice v Jurkovičově vile. Architekt, jehož tvorba ovlivnila vnímání celého mého dětství (stavby vlakových nádraží v Uherském Brodě, Uherském Hradišti a lázně v Luhačovicích), je v rámci architektury naprosto výjimečná osobnost s nezaměnitelnou identitou. A1 architects v expozici zkoumají tento Jurkovičův výjimečný přesah. Součástí výstavy je konceptuální hudební instalace Jiřího Hradila, která vychází z tradiční lidové horňácké hudby.

Ve FAIT GALLERY je do 12. 1. blok výstav – Vladimír Kokolia, Alena Kotzmanová a Nika Kupyrova. Součástí programu galerie bylo i kompostování s Vladimírem Kokoliou, což pro mne představuje důležitý aspekt vnímání přírody a souznění s jejími ději. Pro mne je tento přesah uměleckého a zároveň přírodního konceptu žití důležitým bodem budoucího fungování jedince v rámci lidské společnosti. Poslední den výstavy lze celý strávit povídáním, pitím čaje či cvičením tai-chi s Kokoliou.

Lednová skupinová výstava v Etcetera Gallery představuje díla umělců různých generací v určité dynamické interakci (včetně již nežijících autorů), což je jeden ze stěžejních principů kurátorského vedení Etcetera Gallery. Zhlédnout tak vedle sebe můžete díla Boštíka, Antala, Chatrného, Urbáska, Kratiny, Škody a Malého. A na závěr zvu na žáka Kokolii, Štěpána Vrbického, který v komorní galerii OFF/FORMAT vystavuje své poetické, všední kresby zátiší.

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307