Nahlédnutí do Milíře

Nemáme nyní na mysli objekt tradiční výroby dřevěného uhlí, nýbrž takto „citátově“ nazvaný zpravodaj Společnosti Jiřího Mahena. Ta se ustavila ve výroční den Mahenova narození v prosinci 1993 jako dobrovolné sdružení, které si vytklo za úkol zaměřit se na bližší poznávání spisovatelova života i díla a (v součinnosti s dalšími brněnskými institucemi – Mahenovou knihovnou a Mahenovým památníkem jakožto jejím detašovaným pracovištěm) rovněž v dnešní výrazně proměněné době dále rozvíjet jeho mnohostranný tvůrčí odkaz.

Po odchodu zakladatelského okruhu jejích představitelů v čele s dlouholetým předsedou Ludvíkem Kunderou bohaté kulturní aktivity Společnosti poněkud zeslábly a teprve se zvolením nové rady v květnu 2012 se její činnost opět zřetelně oživila. Nedlouho poté se podařilo (po osmileté pauze) v brněnském nakladatelství Albert vydat 14. číslo Milíře, který v dekádě 1994 – 2004 vycházel víceméně pravidelně. Za redakce dvou univerzitních bohemistů, předsedy Společnosti Jiřího Poláčka a místopředsedy Ivana Němce, dostal (při roční periodicitě s nynějším nákladem 500 výtisků) novou editorskou koncepci a strukturu i zřetelně větší rozsah. Výraznou žlutou obálku graficky úhledného tisku zdobila kresba Františka Gellnera a uvnitř nabízela necelou desítku příspěvků. Počátkem letošního roku se s loňským vročením v zelenavé obálce s karikaturou Mahena-rybáře od Františka Bidla objevilo o něco rozsáhlejší 15. číslo Milíře. O jeho obsahu na stránkách Přílohy obsáhle referuje dr. Vít Závodský. A jak je z jeho textu zřejmo, v případě Milíře rozhodně nejde o akademicky uzavřený, nýbrž populárně zaměřený čtivý tisk s obsažnými a zasvěcenými, avšak nenudícími příspěvky i s řadou fotografií a dokumentárních materiálů. Možná, že do Společnosti Jiřího Mahena přivábí nové individuální či kolektivní členy – jsou vždy srdečně vítáni.

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307