„Naše devadesátky“ - Trojí pohled na minulost Galerie mladých / U Dobrého pastýře

Devadesátá léta jsou, možná už zbytečně, chápana jako „bílé místo na mapě“, jemuž nebyla věnována dostatečná odborná pozornost a které ještě nebylo adekvátně zhodnoceno. Podobné názory podporuje fakt, že se jedná o zlomové období, které zformovalo současný výtvarný provoz a které radikálně a nenávratně proměnilo kulturní produkci a distribuci. Tehdejší dění se stalo argumentačním klíčem dneška, stejně jako předmětem retro nostalgie i mnohokrát převyprávěných legend.

Aktuální výstava v Galerii TIC se zaměřuje na současné povědomí o devadesátých letech v lokálních souvislostech. Referují o něm relativní „nepamětníci“ nebo přímo nezainteresovaní – kurátoři Katarína Hládeková, Marika Kupková a Jiří Ptáček, kteří v Galerii U Dobrého pastýře začali působit až později. Mezi zastoupenými umělci zase převažují někdejší vystavující z devadesátých let a jejich výběr je veden snahou o zachycení témat, uměleckých přístupů a společensko-kulturních fenoménů, které kurátoři chápou jako místně a dobově typické, ale i jako aktuální pro dnešní kontext. Patří mezi ně institucionální kritika, archivní obrat (konkrétně využívání osobního archivu), témata identity a tělesnosti, site specific koncept nebo prostupnost rolí kurátora a umělce. Volnou součástí výstavy je kurátorský projekt Jiřího Ptáčka Kapitola z dějin obscenity. Oproti individuálním přístupům uplatňovaným ve výstavě Jak to vlastně bylo, kde každý z vybraných autorů zastupuje něco jako „precedens přesahující období devadesátých let“, usiluje tento projekt o volnou rekonstrukci konkrétní události s kontroverzním ohlasem.

Výstava představuje devadesátá léta prostřednictvím jakýchsi volných epizod vztahujících se k tehdejšímu poměrně turbulentnímu provozu Galerie mladých a Galerie U Dobrého pastýře, který se v druhé polovině této dekády nesl jednak ve znamení názorových kolizí ohledně výstavní dramaturgie a institucionálního statutu, a také ve znamení potřeby vymezení se vůči estetickým a prezentačním příznakům minulosti. Mírně ironický titul Jak to vlastně bylo upozorňuje na svobodu podání této (stejně jako jakékoli jiné) minulosti a současně na přitažlivost i fiktivnost „velkých událostí“.

Vystavující: Petr Babák, Richard Fajnor, Vladimír Havlík, Lukáš Jasanský a Martin Polák, Barbora Klímová, Milan Mikuláštík, Filip Turek, Václav Stratil a kolektiv, Jiří Valoch

Kurátoři: Katarína Hládeková, Marika Kupková, Jiří Ptáček

Architektonické řešení výstavy: Jaroslav Sedlák a Šárka Svobodová

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307