Nejen filmové umění: Výstavy na festivalu B16

Brněnská 16 kromě filmů nabídne i letos divákům dvě výstavy. V Galerii Art se koná výstava slovenské umělecké dvojice Marianny Mlynárčikové a Nóry Ružičkové s názvem Cvičení s monografiemi, která zahrnuje dva projekty – Falomonografickou věž (2016, video) a Cvičení s monografiemi (2016, publikace k volnému rozebrání). Obě díla vznikla ve spolupráci s Divadlem z Pasáže, které se věnuje práci s mentálně odlišně uzpůsobenými lidmi.

Herečky Miriam Kujanová a Dana Snopková, které se vymykají tomu, co je v naší kultuře pokládáno za mentální a fyzický ideál, při performování využívají jako rekvizity monografie mužských umělců. toxicPoužívají je jako nářadí na cvičení a/nebo stavební materiál a předvádějí „nesprávné“ použití monografií, s ironizujícím a kritickým rozměrem ve vztahu ke světu umění i k šířeji pojatému sociálnímu světu. Ve výstavním prostoru tzv. Černé díry se letos objeví loutky, kulisy a další předměty spjaté s geniem loci divadla Říše loutek, které není pozoruhodné jen jako jedna z nejstarších loutkových scén u nás (vznikla v roce 1920), ale je propojené i s fenoménem tzv. úzkého filmu. Právě tady totiž filmařská dvojice Šmejkal - Zahradníček získala prostor pro improvizaci a nezbytné technické vybavení, ale také potřebné asistenty, technické spolupracovníky a představitele rolí pro své krátké filmy. U příležitosti výstavy v překvapivé architektonické koncepci Oldřicha Moryse bude uveden i desetiminutový morytát Osudná bedna, inscenovaný jako stínohra, jenž náleží do současného repertoáru Říše loutek.

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307