Nejskromnější zachránce Brna

 „Chudoba ať je mi matkou, pokora a trpělivost ať jsou mi sestrami“, napsal v jedné ze svých statí. Nešlo rozhodně o planá slova, neboť jezuitský kněz  Páter Martin Středa, jeden ze zachránců města v době švédského obléhání r. 1645, byl po celý život skromným a pracovitým mužem, který se neohlížel na pozemské statky.

Nejskromnější zachránce Brna

Narodil se 11. listopadu 1587 ve slezské Hlivici (dnes polská Gliwice) a v osmnácti letech začal v Praze studovat seminář sv. Václava. V září 1608 přišel do Brna, kde vstoupil do jezuitského řádu a složil zde první sliby. Po dalším studiu ve Štýrském Hradci přijímá v roce 1620 kněžské vysvěcení. V dalších 20 letech působil převážně v Praze, ať už jako profesor rétoriky, filozofie a teologie na Karlo-Ferdinandově univerzitě, rektor Klementina nebo provinciál české provincie Tovaryšstva Ježíšova. Ve své době patřil k duchovním osobnostem evropského formátu, byl vysoce vzdělaným filozofem, vynikajícím řečníkem, ovládal řečtinu, zajímal se o historii a měl také vědomosti v oborech práva a medicíny. Při svém druhém brněnském pobytu mezi zářím 1627 a listopadem 1629 byl   rektorem jezuitské koleje. Do stejné funkce se vrátil do Brna potřetí a natrvalo v březnu 1641. V té době vstupovala ničivá třicetiletá válka, pustošící celou Evropu, do své závěrečné fáze. A jak to tehdy bylo s obléháním Brna barvitě vylíčí na stránkách Přílohy historik PhDr. Jan Břečka.

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307