Neznámé stvoření, které již není vlk a ještě není pes

Hladíme-li psa, dotýkáme se materializovaných potřeb a dispozic dvou živočišných druhů za posledních 14 000 až 18 000 let. Vlk byl zřejmě vůbec prvním ochočeným zvířetem. Člověk i vlk pak sdíleli stejná území a lovili stejnou kořist. Oba druhy nakonec vytvořily spojenecký svazek.

Projekt F5–F0 Davida Přílučíka zkoumá a přetváří síť vztahů, kterými jsme během této koevoluční cesty prošli. Podobně jako šlechtitelé i on si cílevědomě vybírá vhodně působící aspekty, které rozvíjí skrze historické a společenské fenomény, a narušuje motivy, jež jsme si zvykli chápat jako neměnné, a umožňuje nahlédnout na tuto problematiku pohledem psa. V roce 1956 Karel Hartl formuloval žádost o vytvoření nového psího služebního plemene pro potřeby československé Pohraniční stráže skrze křížení psa s vlkem. Vznikla tak první fáze F1 vedoucí ke zvířeti, jež mělo status národního plemene – Československý vlčák – vtělená hranice neexistujícího státu. Pro Přílučíka je tato událost výchozím bodem, skrze který rozvádí úvahy o identitě, teritoriu a dualistickém myšlení s ambivalentními konotacemi na pomezí péče, perverze a distance.

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307