Ohlédnutí za Týdnem výtvarné kultury

Již po šesté se na začátku března Brno proměnilo v pulsující dynamické město, jež po celý týden nabízelo všem obyvatelům i návštěvníkům rozmanité možnosti kulturního vyžití.  Týden výtvarné kultury, pořádaný Katedrou výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy university, se každoročně snaží přilákat širokou veřejnost do galerií pomocí nejrůznějších workshopů, přednášek, komentovaných prohlídek a ojedinělých akcí.

„Pestrost, množství i povaha programů dělá z Týdne výtvarné kultury jedinečnou brněnskou událost,“ říká jedna z organizátorek Jana Reichel. „Nejde zdaleka už jen o výtvarné umění, iniciujeme koncerty, vizuální projekce, multižánrové projekty. Týden výtvarné kultury je otevřen propojení a dialogu o roli umění.“ Výtah z programu akce prezentuje na stránkách Přílohy Silvie Jasičová.

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307