Otevření Mendelovy reálky veřejnosti

8. 2. 2015
10:00
Jánská 22, Brno

Centrum Mendelianum – externí expozice

V letošním roce si připomínáme 150. výročí zveřejnění Mendelova objevu formou přednášky prezentované na setkáních Přírodozkumného spolku dne 8. 2. a 8. 3. 1865 v budově reálky na Jánské ulici 22.

Přírodozkumný spolek vznikl z tehdejší přírodovědné sekce Hospodářské společnosti, označované jako moravská vědecká akademie, v níž Mendel aktivně působil. Členové spolku jako jediní na světě ocenili Mendelovu práci jako epochální již za jeho života. Dnešní Moravské zemské muzeum je přímým pokračovatelem muzea Hospodářské společnosti a jeho Mendelianum představuje jedinečný subjekt přímo navazující na vědecký odkaz J. G. Mendela, který dále propaguje a rozvíjí.

V rámci Mendelova roku připravilo Centrum Mendelianum ve spolupráci se SŠPOS unikátní výstavu, která poprvé otevírá Mendelovu reálku široké veřejnosti. Mendel se zde etabloval jako vědec a učitel, což připomíná i pamětní deska na budově školy. Přijďte se podívat na vernisáž výstavy s doprovodnou přednáškou dne 8. 2. 2015 v 10 hodin! Tento sváteční den je doplněn pozváním na setkání se Simonem Mawerem, autorem bestselleru Mendelův trpaslík, ve kterém je zmíněno i Mendelianum. Více info na www.mendel-brno.cz.

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307