Pavel Dvořák: Průvodce s encyklopedickými znalostmi, který zná i drby

Mezi nejmladší, ale zároveň nejzkušenější brněnské průvodce patří charismatický třicátník Pavel Dvořák. Díky jeho nadšení a znalostem se každá city tour s ním mění v neopakovatelný zážitek. Ti, kteří s ním absolvovali okruh Gotika v centru Brna nebo okruh Brno – hlavní město soudní moci na začátku dubna, chválí nejen jeho encyklopedické znalosti, ale i to, jak sype z rukávu „drby“. Samozřejmě ukryté v poutavém vyprávění.

Pavel Dvořák

Jak dlouho se již průvodcování věnujete?

Právě zahajuji svoji jedenáctou sezónu. Provázet jsem začal v roce 2006. Jsem průvodce, ale zároveň stále studuji a věnuji se pedagogické činnosti. Jsem doktorandem na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU.

Co vás přivedlo k profesi průvodce?

Zřejmě zájem o historii, o architekturu a o umění obecně, o kulturu, o mezinárodní dění, o cizí jazyky a především intenzivní tužba po poznání. Vědění je v plném rozsahu nedosažitelné, což má, myslím, ohromný motivační potenciál. Průvodcem bych přirozeně nemohl být, kdybych neměl rád lidskou společnost.

Provázíte nejen v Brně, ale například i v Londýně. Čím se liší tato města a co máte na Brně rád?

Liší se úplně vším. V obecném slova smyslu mám na Brně rád jeho vpravdě městský, metropolitní charakter, který kráčí ruku v ruce s pohodou a klidem okolního kraje. Mám rád jeho urbanistický základ, Brno je skutečně kompaktním městem s jasně vymezeným historickým jádrem obklopeným starými i novějšími čtvrtěmi. Mám rád místní středověké a raně novověké stavby, které se snoubí s fantastickým stavitelstvím 19. století a odvážnou moderní architekturou první poloviny století 20. Imponuje mi barvitá historie města i jeho pozice kulturní křižovatky uvnitř západního civilizačního okruhu. Toto všechno se promítne i do mých dalších témat, která v rámci city tours připravuji.

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307