Pavel Haas – Janáčkův nejnadanější žák

30. 12. 2014 – 1. 3. 2015
Moravské zemské muzeum – Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno

Výstava pořádaná v rámci Roku české hudby k 70. výročí úmrtí hudebního skladatele Pavla Haase (1899–1944) bude věnována pohnutým osudům a tvorbě této nepřehlédnutelné osobnosti, jež významně zasáhla do vývoje české hudby 20. století.

Pavel Haas

Bratr slavného prvorepublikového filmového herce Huga Haase prošel bolestným životním příběhem. Jako Žid byl v době nacistické okupace několik let vězněn v koncentračním táboře v Terezíně, kde se aktivně zapojil do kulturní činnosti, která pro tamější židovské vězně znamenala útěchu a naději na přežití. Život Pavla Haase následně vyhasl v plynových komorách Osvětimi. Na výstavě budou prezentovány unikátní skladatelovy rukopisy, obrazové a zvukové dokumenty a osobní předměty ze sbírek Oddělení dějin hudby MZM a ze soukromého majetku.

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307