Pavlína Fichta Čierna: Přesáhnout vše osobní

Pavlína Fichta Čierna je solitérní osobností současného slovenského umění. I když řadu let žije v Žiline a její díla jsou s tímto místem úzce svázány, přesahují lokální kontext. Věnuje se mediálnímu umění a v centru jejího zájmu jsou lidé, kteří z různých důvodů často žijí v sociální izolaci.

Pavlína Fichta Čierna

Výstava Přesáhnout vše osobní je kurátorským výběrem z prací, které autorka vytvořila v posledních desíti letech. Tento výběr i jeho instalace fungují ve dvou základních výpovědních liniích. První linii lze zjednodušeně označit jako dokumentaristickou: zprostředkovává autentické zpovědi aktérů stojících ve fascinujícím průsečíku pozic společenského outsidera a obdivuhodného „hrdiny“. Autorská optika zde připomíná situaci psychologa, který naslouchá svému klientovi, jenže v tomto případě směřuje terapie k tomu, kdo poslouchá – v důsledku tedy k divákovi. Druhá linie má performativní charakter: Fichta Čierna naopak figuruje před kamerou a různými způsoby prověřuje svůj vlastní subjekt, své emoce a sebepoznávání. Kamera se stává jakýmsi externalizovaným, nic nepřikrášlujícím okem, jde až na kost a se stigmatizující dávkou autenticity působí jako katarze nejen pro ni, ale i pro diváky. Naznačené způsoby vidění a vnímání jsou na výstavě komentovány výtvarní instalací v provedení Oldřicha Moryse, která provokuje diváka k nekonformnímu a místy účelově i  nekomfortnímu pohledu, který je speciálně namíchaný tak, aby byl pro diváka výjimečným a nepřenosným zážitkem, možným jen teď a tady.

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307