Pomohla vám ta vaše Černá!

„Pomohla vám ta vaše Černá,“ křičeli na vítězné Brňany poražení švédští obléhatelé, když museli odtáhnout s nepořízenou. Právě na památku událostí 15. srpna 1645 si připomínáme hvězdný den našeho města.

Tehdy se odehrála rozhodující bitva mezi hrstkou brněnských obránců, z nichž bylo přes čtyři sta vojáků, kterým pomáhala asi tisícovka dobrovolníků z řad studentů a řemeslníků, a profesionální švédskou armádou čítající téměř třicet tisíc dobře vycvičených a vyzbrojených vojáků. Rozhodnutí Brňanů ubránit své město bylo v této situaci možná až nesmyslné. V bitvě padlo dvě stě padesát obránců města, švédské vojsko však zaznamenalo přes osm tisíc mrtvých. Jak uvádějí i městské archivy, všichni vnímali, že nešlo jen o vítězství vojenské, ale především duchovní.

Jezuitský kněz Martin Středa, který byl oporou brněnským obráncům i jejich veliteli Raduitu de Souches, hledal oporu a pomoc u Panny Marie. A ona modlitby Brňanů vyslyšela. Švédský velitel Torstenson neměl v té době soupeře sobě rovného. Táhl od vítězství k vítězství. Ale jen k Brnu. Zde se totiž střetl – jak sám říkal – s „černou Marií“ Svatotomskou. Proto stanovil po několikaměsíčním obléhání rozhodující útok na den slavnosti Nanebevzetí P. Marie 15. srpna. A právě tohoto dne byl poražen. Vítězství Brňanů v roce 1645 ovlivnilo dění v tehdejší Evropě. Jednota, odvaha a odhodlání našich předků se může stát vzorem i pro každého z nás.

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307