Soutěž „Zvedněte oči aneb Brno v detailu“

Prosincovým vydáním roku 2014 byla ukončena dva roky trvající soutěž Zvedněte oči aneb Brno v detailu. Potěšujícím faktem byl nejen zájem soutěžících, ale i příznivé ohlasy, které redakce v průběhu soutěže zaznamenala. Pro mnohé z vás bylo hledání příslušného detailu dobrou inspirací k objevování mnohdy bez povšimnutí míjených míst. Za všechny došlé odpovědi děkujeme.

Posledním hledaným architektonickým prvkem soutěže Zvedněte oči aneb Brno v detailu, která nás provázela předchozími dvěma ročníky, je zdobená raně barokní pískovcová polychromovaná soška Madony, pocházející z roku 1637. Tuto sochařskou výzdobu si můžete prohlédnout na boční straně Schrattenbachova paláce v Poštovské ulici, v úrovni prvního poschodí. V nice umístěná socha Panny Marie byla znovuobjevena pod silným nánosem malby při opravě fasády v roce 1927. Další generální oprava paláce s úpravou uliční fasády proběhla v roce 1940. Její výsledky zmařily válečné události z jara 1945, kdy došlo k poškození budovy v takovém rozsahu, že se uvažovalo o asanaci. K poslednímu realizovanému restaurování sochy Panny Marie na průčelí paláce došlo v roce 2000, kdy probíhala generální rekonstrukce celé budovy (zdroj: kjm.cz).

Dnes najdeme v prostorách památkově chráněného objektu moderní informační instituci Ústřední knihovnu Jiřího Mahena, která zde sídlí od roku 1951.

Výherce z prosincového čísla: pan Daniel Kuba. Blahopřejeme!

 

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307