Sportovně a elegantně!

25. 6. – 2. 11. 2014
9:00 - 11:30
12:30 - 16:30
Podhorácké muzeum, Předklášteří

Sportovní vyžití nejen na Tišnovsku ve 20. století
Podhorácké muzeum v Předklášteří, pobočka Muzea Brněnska, zve veřejnost na zcela mimořádnou výstavu věnovanou sportu a sportovnímu vyžití nejen na Tišnovsku ve 20. století.

Sportovně a elegantně!

Tišnovsko bylo po celé minulé století úzce spojeno se sportem a v některých letech velmi úspěšně. Rozmanitost muzejní sbírky je základem instalace, kterou doplňují fotografie, novinové články a plakáty z různých období. Výstava, na jejíž realizaci se podílela celá řada spolupracovníků z řad sportovců i sportovních organizací, představuje různé druhy sportů, sportovce a sportovní události v rozmezí celého 20. století. Výčet druhů sportů, o nichž výstava alespoň zmínkou pojednává, je velmi široký, ale v určitých obdobích důležitý – lyžování, cyklistika, hokej, fotbal, tenis, stolní tenis, atletika, volejbal, basketbal, házená, stolní tenis, šachy, turistika, motocyklový sport, gymnastika, bruslení, horolezectví, windsurfing, lukostřelba, karate a ještě několik dalších.

Kromě výkonnostních sportů je třeba ocenit i provozování sportu kondičně – hlavně zásluhou tělocvičných jednot – a rekreačně, což tvoří až do současnosti náplň volného času pro mnoho lidí k jejich radosti a spokojenosti.
Součástí výstavy jsou doprovodné akce i programy pro děti, interaktivní kouty na vyzkoušení her, šikovnosti a vlastní kondice.

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307