Stratilovy Krajiny ve Fait Gallery

Nové prostory brněnské Fait Gallery zaplní během července už II. výstavní blok, v jehož rámci lze zhlédnout retrospektivní výstavu Václava Stratila Krajiny.

Název je odvozen od fotografického souboru Česká krajina (1998 – 1999), který byl vystaven pouze jedinkrát, a to v pražském Rudolfinu, a který je inscenovaný jako mapa profesních partnerů a přátel Václava Stratila. V kombinaci s ostatními Stratilovými díly a sériemi pak odkrývá jednotlivé roviny jeho mapy osobní. Zároveň demonstruje dvě koncepce spojené s jeho tvorbou – vytrvalost a pečlivost, s níž mapu buduje, a také, a to zejména, potřebu intenzity vztahu. Jedná se o díla, která se vyznačují spoluprací nebo vzájemnou výměnou s ostatní¬mi umělci a definují jeho vztah k druhým. Na výstavě se objeví malby, fotografie, fotokoláže, ale také například Stratilovy deníkové záznamy. Podle kurátora Jiřího Ptáčka je výstava unikátní právě tím, že ustupuje významové a kontextuální rozmanitosti Stratilových děl ve prospěch koncepčního klíče výstavy, jímž je pozorování autorova tvůrčího přístupu k druhým osobám a jejich dílu. Součástí bloku jsou i výstavy Markéty Magidové Tertium Non Datur a Tomáše Bárty Vnější nastavení.

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307