Studenti se v podzemí učí o Lucemburcích

Moravští Lucemburkové. Co měli společného se samotným Karlem IV. a jak vůbec vypadal život v Brně ve 14. století? To a mnohem více představí výukový program Brno za vlády Lucemburků. Je určen žákům středních škol a studenti při něm stráví 45 minut v brněnském podzemí, konkrétně v Mincmistrovském sklepě.

V programu lektor probere regionální dějiny Brna v době jeho největšího rozmachu jako sídelního města markrabství. Časově se bude věnovat zejména období druhé poloviny 14. století s přesahy do doby Karla IV. a Zikmunda Lucemburského. Cíle výukového programu jsou pak jasné a dobře měřitelné. Student by po jeho absolvování měl být schopen samostatně uvést pět faktů o Brně za vlády Jana Jindřicha a Jošta Lucemburské- ho. Měl by také znát odpovědi na základní otázky ohledně každodenního života středověkého měšťana a dokázat vlastními slovy zařadit události z regionálních dějin Brna do narativu národních dějin. To vše díky zábavným 45 minutám v Mincmistrovském sklepě! Výuku si mohou školní skupiny objednat na e-mailové adrese: mincmistr@ticbrno.cz. Cena výuky pro jednoho žáka je 20 korun.

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307