Tektonika paměti

18. 3. – 17. 5. 2015
Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2, Brno

Pohyby osobních vzpomínek v českém a slovenském umění mladé generace Fenomén paměti se v českém a slovenském umění mladé generace velmi hojně objevuje v nejrůznějších podobách.

Magdaléna Kuchtová B ako Boh D ako Deus 2014, snímek R. Jandera Výstava vychází z textu L. Machové, který popisuje současnou uměleckou tvorbu ve vztahu k rekonstruktivní složce paměti, k dynamice paměťových procesů, ke vzpomínce či k osobní historii. Způsob náhledu na tyto důležité inspirační zdroje mladé generace umělců vychází z uvažování německého literárního teoretika a kulturního antropologa Andrease Huyssena a z jeho díla Přítomnost minulého – urbánní palimpsesty a politika paměti (2003). Soustředil se na nadprodukci paměti v současném médii saturovaném světě a na reflexi způsobů přenosu a uchovávání paměti. Tento fenomén je často spojován s přirozenou reakcí člověka na vnější svět, který si na základě vlastních vzpomínek vytváří svou historii a hledá své místo na světě. Inspirativní je i Huyssenovo uvažování o některých projevech současného umění, ve kterých nacházíme stopy osobní paměti a které autor přibližuje metaforou palimpsestu – postupnému odhalování textu spojovanému s literární teorií.

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307