TIC galerie nejsou jen Přidalovi a v březnu je v nich živo!

Galerie mladých

Ondřej Homola: Zlato v hrdle
Ondřej Homola je čerstvý absolvent Fakulty Výtvarných umění VUT v Brně a umělec, který se nebojí užívat jakékoliv médium od klasické kresby, keramiky, designu až po experimentální performance. Těžištěm instalace bude zvukové rozhraní, řekněme pomyslné nahrávací studio, ve kterém budou nahrávány a pouštěny nové audio situace.
10/2–12/3 kurátorka: Zuzana Janečková

Ondřej Homola: Zlato v hrdle

Jozef Mrva a Jakub Tajovský: Uvnitř meteoru
Instalace Uvnitř meteoru bude výsledkem spolupráce studentů FaVU VUT Jozefa Mrvy (Ateliér intermédií) a Jakuba Tajovského (Ateliér malba III). Výstava se dotýká setkání s radikální cizostí, jinakostí mimozemského, „lovecraftovského“ charakteru. V expozici se bude nacházet fragment vesmírného tělesa obklopený sérií kreseb ilustrujících jeho přítomnost v 3D prostoru. Avšak nadále zůstane záhadou, co se skrývá uvnitř samotného vesmírného objektu, ze kterého bude sálat znepokojivá energie.
23/3–23/4 vernisáž 22/3 kurátorka: Lenore Jurkyová


Kontext

Pavel Jestřáb: Trenažér
Východiskem tohoto celoročního projektu – souboru osmi průběžných výstav – je podobnost dvou výstavních platforem: galerie konText a galerie Nika. Jde o podobnost v charakteru místa (obě galerie se nachází v průchozím prostoru: jedna lemuje „schodiště TIC“ v Brně, druhá je situovaná ve Vestibulu stanice metra na Karlově náměstí v Praze), ale i podobnost formální: obě galerie charakterizuje architektonický výklenek označovaný jako nika; obě galerie tak nabízí svým způsobem limitovaný výstavní prostor, do nějž divák nevstupuje, ale pouze nahlíží. Realizace projektu spočívá v „mezigalerijní“ výměně, tedy výstavní spolupráci mezi konTextem a Nikou.
10/2 –12/3 kurátorka: Tereza Jindrová

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307