V Káznici se s jarem probouzí zvěř a formuje se umělecká „smečka“

Bývalá káznice na Bratislavské ulici je objekt unikátní nejen v rámci lokality tzv. brněnského Bronxu, ale i v kontextu celého Brna. Její hodnota přitom nespočívá jen v její minulosti, kdy je právem považována za významné místo historické paměti, ale i v jejím potenciálu k širšímu využití pro kulturní, komunitní, vzdělávací či jiné aktivity v budoucnosti. Ponechme stranou budoucnost vzdálenější, kterou představuje projekt plánovaného Kreativního centra, a podívejme se především na současnost a mnohem bližší časový horizont roku 2021.

Bazmek entertainment – představení Ten hlas.. © Terezie Fojtová

Káznice žije je název zastřešujícího dramaturgického konceptu, který pokrývá aktivity různého charakteru od divadel, přes koncerty či mše svaté v kapli až po historické prohlídky, a současně toto sousloví i v době karantény odpovídá realitě – káznice žije, i když samozřejmě, i zde musely být ve stínu koronavirových opatření mnohé aktivity zrušeny či přesouvány.

I přes zmíněná omezení to však v káznici v minulém roce „žilo“. Vzniklo zde Centrum Platan – zázemí pro lidi s psychickými obtížemi, které kromě psychoterapeutických služeb nabízí i arteterapeutické aktivity. Byly vybudovány ateliéry, jež jsou již naplno obsazeny výtvarníky, a jeden z rezidentů, sochař Hynek Skoták, realizoval první ročník výtvarného sympozia. Před rokem, v březnu – v reakci na první pandemickou vlnu, také dala spolupráce s filmaři z ateliéru Gnomon vzniknout projektu Káznice LIVE a pod ním pak sérii streamovaných koncertů, inscenací a performancí.

Na podzim, těsně před propuknutím druhé vlny, pak byla v přípravě unikátní divadelní instalace ZVĚŘ, na které pod režijním vedením Pavla Strašáka participuje několik desítek umělců z různých subjektů, například BuranTeatr, divadlo Facka, Filigrán, bazmek entertainment aj. Tato site specific inscenace se musela přesunout, a bude tak v podobě, kterou karanténní opatření dovolí, realizována až letos jako součást širšího konceptu s názvem Rok zvěře, který je v káznici vyhlášen na sezónu 2021. Motiv zvířete/zvěře v kontextu bývalého vězení rezonuje v mnoha asociacích. Ať už je to ve světle místních historických událostí popisný odkaz na zvěrstva, kterých je člověk na člověku schopen, tak i mnohem hlubší motiv svobody a věznění, přirozenosti oproti kontrole, stádnosti oproti individualitě. Leitmotiv zvířete, přírody v opozici k člověku/civilizaci se volně propíše do několika dalších akcí – například v rámci festivalu Básníci v káznici, je i motivem pro plánované rezidenční pobyty tvůrců z prostředí divadla a tance aj.

Součástí následujícího roku je i cílená podpora formování personální platformy lidí zapojených do dění v káznici. Ať už jsou to umělci sídlící v nových ateliérech, tak ti, kteří v ní realizují svá díla, inscenace, koncerty, vítáni jsou i historici, filmaři, lidé z organizací sídlících v káznici, ale i obyvatelé z okolí, kteří chtějí aktivně podporovat zdejší dění. Tato skupina je různorodá, neusiluje o nějaké společné komuniké, je spojena prostorem a snahou o jeho pozitivní a citlivý rozvoj. Cílem formace, která se s ohledem na Rok zvěře pracovně označuje jako „smečka“, je vzájemné informování, síťování, synergický postup v případě přípravy komplexnějších formátů, jako jsou multižánrové festivaly, sympozia, site specific projekty apod.

Ač leží káznice uprostřed husté městské zástavby, i zde se s blížícím se jarem probouzí příroda, zvěř a formuje smečka.

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307