Velikonoční festival duchovní hudby 2015

29. 3. – 12. 4. 2015
kostel sv. Janů, kostel Nanebevzetí Panny Marie, českobratrský evengelický chrám

Nevšední Velikonoce s Filharmonií Brno – to jsou letošní svátky jara a hudby
Ojedinělé hudební zážitky v působivé atmosféře brněnských kostelů a chrámů lze zažít v průběhu dvou týdnů na přelomu března a dubna. Zahajovacím koncertem o Květné neděli započne tradiční mezinárodní hudební festival.

Velikonoční festival duchovní hudbyDramaturgie v pořadí již 24. ročníku Velikonočního festivalu duchovní hudby tak vzdá hold nejen nejdůležitějším církevním svátkům v roce, ale i kráse brněnských sakrálních staveb a nabídne šest výjimečných koncertů a tři noční při svíčkách v pěti chrámech v centru Brna. Koncepce festivalu a především interpretace duchovní hudby v podání špičkových zahraničních a domácích umělců tak budou představovat důstojnou oslavu velikonočních svátků, přičemž těžiště programu lze nalézt v koncertech velikonočního týdne. Hudební pouť po brněnských kostelech, ale i po tématech spjatých se světovými stranami odkazuje na provázanost jednotlivých ročníků od roku 2012.

„Tematické vymezení festivalu v roce 2015 je zrcadlové vůči předešlému ročníku. Festival je věnován opačné světové straně, ale také tématům eschatologickým a apokalyptickým, racionalitě. Oblouk mezi staletími se bude klenout napříč středověkými chorálními zpěvy, renesanční polyfonií z unikátních brněnských rukopisů, soudobou duchovní tvorbou českých i zahraničních skladatelů až k závěrečnému koncertu na Petrově, na němž zazní velikonoční kombinace mistrovských děl rakouského skladatele a varhaníka Antona Brucknera pod taktovkou šéfdirigenta Filharmonie Brno Aleksandara Markoviće,“ dodává dramaturg VFDH Vladimír Maňas.

Součástí festivalu budou meditativní večery s hudbou při svíčkách – tzv. Temné hodinky, jedinečné svou neopakovatelnou atmosférou a také doprovodné akce, směřující k užšímu provázání hudby a liturgie.

Festival je otevřený díky své ojedinělosti i posluchačům z Čech, Slovenska nebo Rakouska, proto si zajistěte své místo včas. Více na www.filharmonie-brno.cz.

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307