Vladimír Helfert

28. 4. – 31. 5. 2015
Moravské zemské muzeum – Památník Leoše Janáčka, Smetanova 14, Brno

70. výročí tragického úmrtí zakladatele Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea

Výstava připomene velkou osobnost, jak oboru muzikologie, tak i českých dějin 20. století. Prof. PhDr. Vladimír Helfert (1886–1945) byl hudební vědec, pedagog, muzejník, organizátor a hudebník, bratr dlouholetého ředitele Moravského zemského muzea. Prof. PhDr. Vladimír HelfertRoku 1919 založil Oddělení dějin hudby (tehdejší Hudební archiv) Moravského zemského muzea, v roce 1921 Seminář pro hudební vědu Masarykovy univerzity, dnešní Ústav hudební vědy FF MU.

Jeho koncepce hudebního archivnictví a evidence hudebních památek je platná dodnes a vycházejí z ní také novější systémy. V meziválečném období se svými kolegy a žáky soustředil do MZM velké množství hudebních památek z území Moravy, které tím často zachránil před devastací, a vytvořil tak hudební archiv s unikátní šíří záběru, i ve světovém měřítku.

Širokým vědeckým záběrem otevřel témata české hudební historie, od starých kancionálů, přes baroko, tzv. českou hudební emigraci, dílo Bedřicha Smetany až k osobnosti Leoše Janáčka. Vždy vnímal nutnost propojení teorie s praxí – od r. 1920 vedl Orchestrální sdružení v Brně, dnes Helfertovo orchestrální sdružení, působil na poli hudební osvěty a výchovy, dále jako kritik, založil významné hudební časopisy a slovníky.

Po začátku fašistické okupace patřil k prvním, kteří byli zatčeni. Prošel postupně několika věznicemi, včetně Terezína. Krutosti nacistického věznění a výslechů odolával několik let, s mimořádnou statečností. Podlehl krátce po osvobození, 18. května 1945.

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307