Vyznáte se v podzemí?

Někdy se stane, že v Kostnici u sv. Jakuba, o kterou pečuje TIC BRNO, návštěvníci hledají katakomby nebo si ji pletou s kapucínskou kryptou. Pojďme si tedy přiblížit, v čem se tyto památky liší, a vymezit si pojmy kostnice – krypta – katakomby.

Kostnice u sv. Jakuba © TIC BRNO Michal Růžička

Kostnice byly budovány v případě naplnění hřbitova. Brněnská kostnice je typ ossarium (několik místností v podzemí), oproti tomu například sedlecká kostnice v Kutné Hoře je typem karnarium (dvoupodlažní kaple). Krypta je o něco specifičtější a od kostnice se odlišuje především tím, že se do ní ukládají pouze ostatky kněží a dalších představitelů církve, popřípadě významných mecenášů kostela, ke kterému daná krypta patří. A nakonec katakomby. Jsou to obvykle rozsáhlé podzemní chodby budované přímo za účelem pohřbívání. Nejznámější jsou katakomby v Paříži nebo v Římě, v České republice se tak označuje podzemí v Klatovech. Kromě kostnice najdete v nabídce brněnského podzemí TIC BRNO taky labyrint, sklep, vodojem a brzy i kryt civilní obrany

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307