ZA KNIHAMI ZVE MARCELA ŠABATOVÁ

Jak žily brněnské děti před 100 lety? Kniha, kterou doporučuji na základě recenze historičky Mileny Flodrové, zaujme nejen svým neobvyklým tématem – v dokumentárním a čtivém zpracování předkládá svět dětí, ilustrovaný mnoha zajímavými fotografiemi.

ZA KNIHAMI ZVE MARCELA ŠABATOVÁ

Literatura, která se opírá o vzpomínky současníků a očitých svědků, přibližuje ve spojení s historickými prameny dějinné jevy daleko přístupnějším způsobem než odborná historická literatura. Takovou knihou jsou i Děti v Brně, vydané na základě rozsáhlých výzkumů Etnologickým ústavem Akademie věd České republiky v nakladatelství Doplněk.

Úvodní studie se zabývá každodenním životem dítěte v době od konce 19. století do poloviny 20. století. Následující kapitola upozorňuje na vznik českých soukromých škol a zvláštní pozornost věnuje také školám mateřským, jež byly někdy diametrálně odlišné od těch dnešních. Charakteristická pro tehdy dvojjazyčné Brno byla prázdninová výměna, která se odehrávala v rodinách s opačným jazykovým základem. Zaujme také úporná snaha české vrstvy brněnského obyvatelstva mít vlastní české školství oproti podobně úporné snaze německé vrstvy tomu zabránit a donutit české děti z českých rodin navštěvovat školy německé. Dočtete se také o každodenním životě německých dětí. Ve vzpomínkách se vracejí i k citlivým okamžikům, zejména ve 40. letech 20. století, kdy se dostával do popředí problém německo-židovských rodin. Část díla upozorňuje na zpěvnost – na přelomu 19. a 20. století se mnohem více zpívalo, ať už v rodinách a školách, při práci či při nejrůznějších jiných, zejména slavnostních příležitostech. S potěšením zaznamenává, že se tradice písní pomalu, ale jistě vrací, protože znalost národních a zlidovělých písní stále obohacuje dětskou mysl.

Speciálním tématem se zaobírá kratší kapitola s názvem Vývoj fotografie nejen na našem území do konce 1. světové války. Dětmi a mládeží se fotografie zabývaly spíše příležitostně, ale i tak jsou cenné, protože dokumentují dětské oblečení, postoje, výrazy a zároveň prostředí, v němž se děti nacházely. Publikaci uzavírá osobní vzpomínka na brněnská kina. Vtipný, barvitě podávaný text názorně přibližuje zajímavou oblast tehdejší filmové produkce, jmen slavných herců a Brna vůbec.

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307