Za knihami zve Tereza Pospíšilová

V době, kdy se kvůli pandemii zatřásla mnohým z nás půda pod nohama, si možná ostřeji klademe otázky týkající se hledání smyslu lidského života a ohledávání hranic „člověčenství“. Věřím, že následující publikace mají potenciál při hledání odpovědí nasvítit čtenáři cestu.

Encyklopedie dobrých skutků je abecední obrázková příručka návodů, jak lze udělat dobrý skutek. Díky kratičkým větám a obrázkům je kniha vhodná pro malé děti i začínající čtenáře. Foto: Tereza Pospíšilová

Knihy rozhovorů mám obecně v oblibě. V době omezených setkávání a osekaných sociálních kontaktů snad ještě více než dříve. Rozhovor Viktora E. Frankla, psychiatra, neurologa a zakladatele logoterapie a existenciální analýzy, s teologem Pinchasem Lapidem jsem si chtěla přečíst už delší dobu. Oba původem Židé, oba myslitelé a přeživší holocaustu spolu v knize Bůh a člověk hledající smysl vedou hutný rozhovor týkající se nejen teologických otázek, ale také otázek veskrze lidských. Témata jako utrpení a vina, láska a smysl života autoři nazírají nejen ze své pozice vědců, ale také na základě žitých zkušeností. Čtení to není jednoduché, texty však rezonují a je možné, že se k nim čtenář – stejně jako já – bude v průběhu života rád vracet. Další knihu rozhovorů mám rozečtenou a podle míry únavy si večer „ukousnu“ pár stránek. Odvaha ke svobodě podobně jako předchozí kniha ohledává teologická témata, ovšem zdaleka nejen ty. V knize rozhovorů Josefa Beránka s Janem Sokolem je velký prostor věnován názorům Jana Sokola na rodinu, úlohu státu, politiku či pandemii.

Po náročné četbě jsem rozptýlení a laskavý humor objevila u autorů vystupujících pod pseudonymem Felix Kulpa. Ti přetavili výhru v Magnesia Litera Blog roku do knihy Tisíckráte, ve které si berou na paškál nejrůznější církevní stereotypy a zvláštnůstky či glosují společenské dění. Kniha ukazuje, že i v církvi jsou lidé, kterým jen tak něco není svaté a kteří si ze sebe umí udělat legraci. Současná doba nás zve k ohleduplnosti. Ta zdaleka není jen pro dospělé a jelikož máme doma školkáčka i malého školáka, sáhli jsme po knize ilustrátorky a tvůrkyně komiksů Kristýny Plíhalové. Encyklopedie dobrých skutků je abecední obrázková příručka návodů, jak lze překročit vlastní potřeby a udělat dobrý skutek. Díky kratičkým větám a neotřelým obrázkům je kniha vhodná pro malé děti i začínající čtenáře. Protože dobré skutky rozhodně nejsou jen pro „velkáče“!

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307