Za uměním zve Martin Koplík

Psát v dnešní době pozvánku na kulturní akce je práce hodná sebevraha. Nicméně budeme doufat, že než vyjde březnový KAM, který právě držíte v ruce, tak se situace změní, a vy budete moci za kulturou opět vyrazit.

Zbraně, šperky, řády, vyznamenání, šlechtické dekrety, razítka a mnoho dalšího je k vidění na výstavě Symboly vládců. Foto: Muzeum města Brna

Je to také příležitost ukázat, že ani v této těžké době v kulturních institucích, jako jsou muzea, galerie a divadla, nesedí jejich zaměstnanci s rukama v klíně, ale pilně pro vás připravují nové věci. Muzeum města Brna například vytvořilo velice zajímavou výstavu pod názvem Symboly vládců. Je instalovaná v gotickém sále východního křídla a najdete na ní předměty, které nějakým způsobem dokazovaly výjimečnost jejich nositelů a příslušnost k nejvyšším elitám. Již od nejstarších dob, v tomto případě v době kamenné, se určitá společenská vrstva potřebovala odlišit od ostatních. V té době to byly například čepele z pazourku nebo obsidiánu nebo šperky vyrobené ze skořápek měkkýšů. S příchodem kovů, ať už to bylo železo nebo bronz, se nobilita začala rekrutovat hlavně z mužů bojovníků a k jejich odznakům patřily pochopitelně meče a jiné zbraně. Na výstavě tak může návštěvník obdivovat výrobky dávných kovolitců z bronzu, železa, ale i ze zlata. Jedním z hlavních exponátů je rekonstrukce hrobu bojovníka nalezeného v Brně-Heršpicích, kterému se přezdívá Achilles z Heršpic. Ale nejen zbraně jsou na výstavě k vidění. Najdeme zde také velké množství šperků a ozdob sloužících jako součásti oblečení, jako jsou spony, jehlice a mnohé další. Třpytem zlata ohromí jeden z největších zlatých pokladů nalezených na Moravě, takzvaný Zlatý muž z Blučiny. Jedná se o hrob vládce z období stěhování národů, k jehož pohřební výbavě patřily spony a součásti zbraní vyrobené ze zlata a vykládané almandiny. Jak čas běžel dál, vládcové se z bojovníků postupně měnili spíše v úředníky a reprezentanty byrokratické moci. K jejich symbolům tedy patří řády, vyznamenání, šlechtické dekrety a v neposlední řadě také razítka, kterými dokázali šermovat stejně urputně jako jejich předchůdci mečem.

Doufejme, že se nám podaří na takto zajímavě pojatou výstavu podívat co nejdříve. Její trvání je plánováno do konce srpna 2021.

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307