Září – měsíc dotací pro brněnskou nezávislou kulturu

Jak je možné podávat žádosti o dotace v oblasti kultury pro rok 2017? A kdo konkrétně tyto žádosti hodnotí? Září je měsícem otázek i odpovědí a hlavně stěžejním obdobím, kdy se o dotacích nejen pro nadcházející rok rozhoduje.

V současné době je vyhlášeno deset dotačních programů, konkrétně pro oblasti: audiovizuální tvorby (filmu) a nových médií; divadla, performance a cirkusu; hudby; klubové činnosti; kulturně vzdělávací a zájmové činnosti; literatury; podpory uměleckých řemesel a lidových tradic; tance; výtvarného umění, fotografie, designu a architektury; podpory významných kontinuálních víceletých kulturních činností a kulturních akcí velkého rozsahu. Každý program má svoji hodnotící komisi složenou ze dvou odborných členů a jednoho člena Komise Rady města Brna pro kulturu. V letošním roce skončilo funkční období všem odborným členům. Pokud se chcete podílet na výběru těch, kteří budou v období 2016 až 2020 o dotacích rozhodovat, máte do 12. září možnost nominovat svého kandidáta. Rada města Brna v červnu schválila dotační programy pro rok 2017 a hodnotící komise budou posuzovat žádosti o jednoleté i čtyřleté dotace. Ty mohou zájemci podávat ještě v průběhu celého září. Správný postup při podávání žádostí o dotace včetně novinek pomohou osvětlit speciální školení, která se uskuteční v budově Nové radnice v termínech 7. září, 19. září a 26. září vždy od 15 do 17 hodin. Všechny podrobnosti o dotacích pro brněnskou nezávislou kulturu jsou na webových stránkách Odboru kultury MMB: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-socialne-kulturni-a-dopravy/odbor-kultury/dotace/

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307