„Zdezorientujte se“ U Dobrého pastýře

Současná informační a technologická akcelerace společnosti vyvolává potřebu nové identity i stability. Výstava multimediálního umělce Jiřího Suchánka představí soubor objektů pracujících s tématy narušené stability, přehlcení smyslů a ztížené orientace.

Dezorientace způsobená náporem smyslových podnětů a ztrátou stability na výstavě s názvem Perplex účinkuje jako příležitost ujasnit si vlastní pozice ve společnosti a vztah ke světu. Tedy jako východisko ke znovuzískání orientace. Stav „perplex“ pak nepředstavuje selhání, ale podnět pro upgrade, či alespoň update. Vystavené objekty pracují se syntézou světla, zvuku a pohybu. Převážně se jedná o elektronicky řízené systémy, které se v čase mění v rámci nastavených limitů daných konstrukcí, kódem a použitou technologií.

Jiří Suchánek dlouhodobě zkoumá expanzi hudby a zvuku do dalších médií. Hledá způsoby komplexní multimediální kompozice obsahující jak výraznou zvukovou složku, světlo, barvu a prostor, tak i DIY technologický nosič, který pojímá jako výtvarný objekt a nikoliv jako technologii, jež se má upozaďovat.

V galerii do 14. července 2018.

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307