Zmizelé objekty Brna – Kaple sv. Prokopa

V pravidelném cyklu Zmizelé objekty Brna se autor Radan Květ vrací k dnes již zapomenuté kapli sv. Prokopa na Starém Brně. Ta vznikla už na přelomu 12. a 13. století. Zavřena a rok na to zbourána byla na konci 18. století (1785) .

Zmizelé objekty Brna – Kaple sv. Prokopa

Před několika desetiletími, když se vyměňovaly koleje na křižovatce ulic Křížové a Václavské byly ke spatření základy pradávné stavby. Pokusit se ji lokalizovat můžeme na přiložené rytině. Kromě toho lze konstatovat, že ulice Křížová byla zřejmě pojmenována podle kříže, který byl s velkou pravděpodobností instalován nad břehem Svratky původně u brodu, později mostu vedoucího k pozdější ulici zvané Vídeňka, především ale k Polní ulici mířící k jižnímu okolí Brna.

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307