Znalec minulosti, inspirátor dneška

K odchodu prof. PhDr. Bořivoje Srby, DrSc. (dvaaosmdesátiletý zemřel 3. května 2014), přispěli do Přílohy KAMu osobně laděnými glosami teatrolog PhDr. Vít Závodský a literární vědkyně, jedna z žaček prof. Srby Mgr. Hana Kraflová. Dr. Závodský vzpomíná: Bořivoje Srbu, jehož jméno mi bylo díky středoškolským návštěvám tehdejšího Divadla bratří Mrštíků povědomé již z mého rodinného prostředí, jsem blíže poznal počátkem šedesátých let minulého století za svých studií na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně.

Byl tehdy hlavním dramaturgem činohry zdejšího Státního divadla (hrála převážně na Lidické ulici v dnešním sídle MDB), která v tvůrčím týmu Miloš Hynšt – Evžen Sokolovský – Bořivoj Srba a postupně i dalších spolupracovníků vytvořila vyhraněnou vývojovou etapu, v níž cílevědomě a vehementně prosazovala koncepci antiiluzivního brechtovsko-piscatorovského epického divadla (v Srbově případě též ovlivněnou snahami naší meziválečné avantgardy, zejména poetikou E. F. Buriana, k jehož odkazu se opětovně vracel).  Jakožto pravidelný přispěvatel fakultního časopisu Proud a celouniverzitního periodika „U“ jsem s ním i ostatními jmenovanými uveřejnil obsáhlé rozhovory, tuto orientaci vysvětlující, a posléze též v denním tisku začátečnicky recenzoval její celostátně sledované profilové inscenace (od novinek Totální kuropění a Korzár z pera dalšího Srbova souputníka a oblíbence Ludvíka Kundery přes hry Friedricha Dürrenmatta nebo Petera Weisse po vynikající, dobově konfliktní nastudování Kopeckého úpravy lidové barokní Komedie o umučení…). S odstupem let jsem si stále kritičtěji připouštěl jednostrannou rigidnost vyhroceného, dobově podmíněného „antičechovovského“ programu, jak jsme o tom tenkrát vedli vážné diskuse nejen v otcově semináři, ale i doma….Více na stránkách Přílohy. 

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307