Principy pohyblivého obrazu

Pásmo přednášek
2015
180 min

Cílem performance je seznámit účastníky s dějinami kinematografie z perspektivy techniky a technologie. Kinematografii pojímá jako pole, ve kterém se blízce setkávají umění a technika – dva odlišné obory, jež zde však nemohou jeden bez druhého existovat.

Součástí programu je především prezentace historické techniky a originálních modelů, které simulují různé jevy spojené se záznamem, šířením, projekcí i recepcí audiovizuální informace. Záměrně se soustředíme na různé zapomenuté patenty, slepé uličky  vývoje filmové techniky a kuriozity, jež jsou doklady úžasné lidské vynalézavosti a snahy dosáhnout nových kvalit filmového představení. Cíl přednášky rovněž tematizuje problematiku audiovizuálních nosičů z pohledu jejich fyzikálních dispozic i uměleckého potenciálu. Otevírá diskuzi o vedlejších efektech digitalizace filmového průmyslu a budoucnosti klasického filmového pásu.

Aktéři: Jan Kulka, František Týmal

(členové platformy Kinoaparát.cz)

Inzerce

Kino Art na Cihlářské 19

Kino Art na Cihlářské 19

Adresa
Cihlářské 19
Velký sál, Malý sál, Galerie ART, Černá díra, Café ART. NO Art najdete na Radnické 4

Korespondeční adresa
Radnická 4 | 602 00 Brno

Z důvodu vládních opatření je Kino Art od 12. října uzavřeno. Promítáme ale dál v rámci projektu Moje kino LIVE.

Konání festivalu BRNO16 se přesouvá na začátek prosince.

Vstupenky
Vstupenky je možné si zakoupit online, na pokladně kina, v informačním centru TIC na Panenské nebo na místě akce. Vstupenky zakoupené online není třeba tisknout.

Pokladna otevírá vždy 30 minut před začátkem prvního představení.

Rezervace
Rezervace je možné provádět osobně, telefonicky nebo na rezervace@kinoart.cz.
Informační centrum Panenská – každý den od 9.00 do 18.00 a na čísle 513 039 035
Kino Art Cihlářská – v otevírací době pokladny (od 30 min před začátkem první projekce do konce projekcí) na čísle 775 868 826

+420 771 135 410 (pokladna kina)
+420 771 135 411 (pokladna kina)

Školní projekce
Zařídíme vám školní projekcí, není problém! Vše z distribuční nabídky, vstupné 60 Kč na žáka. Ozvěte se na skolni@kinoart.cz nebo na telefon 602 589 491.

Reklama
Dejte o sobě vědět! Například uměnímilovným divákům Kina Art. Nabízíme reklamní prostor pro statickou i spotovou reklamu před projekcemi. Pro další informace kontaktujte Martinu Marešovou na propagace@kinoart.cz nebo 602 589 490.

Provoz, dramaturgie, pronájmy
Milan Šimánek
simanek@kinoart.cz
725 518 108

PR a marketing
Martina Marešová
propagace@kinoart.cz
602 589 490

Produkce, redakce bulletinu
Jana Glocarová
glocarova@kinoart.cz
724 330 083

Produkce, školní představení
Kristýna Malíková
malikova@kinoart.cz, skolni@kinoart.cz
602 589 491