Kurz pro průvodce cestovního ruchu v Brně

Akce již proběhla
15:15

Jako každý rok na podzim i letos otevíráme již tradiční přípravný kurz pro nové průvodce cestovního ruchu, jehož cílem je v teoretické i praktické části seznámit zájemce o toto atraktivní povolání se základy činnosti průvodců CR a připravit je ke složení státní zkoušky profesní kvalifikace podle NSK ČR č.  65-021 N, která opravňuje svého  držitele vykonávat tuto práci v rámci celé EU (po přísljušné nostrifikaci ve vybraných zemích).

Kurz proběhne v termínu od 22. října do 17. prosince 2020.
Vyučování je vždy v úterý a ve čtvrtek od 15.15 do 19.00 hod. na učebně v paláci Morava na Malinovského náměstí č,. 4 v Brně.
Praktická zaměstnání proběhnou o třech sobotách. Zkoušku profesní kvalifikace mohou (nejen) absolventi přípravného kurzu skládat v sobotu 23. ledna 2021 tamtéž.

Cena kurzu je 5.900 Kč, cena zkoušky profesní kvalifikace 4.400 Kč - pro absolventy přípravného kurzu jen 1.200 Kč. Zkoušku provede autorizovaná osoba Ministerstva pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Řepa.

Bližší informace získáte i na tel. č. 736 487 371
Přihlášky do kurzu posílejte na adresu repa@cebus.cz  nebo repamir@seznam.cz.

Poznámky:

  • podmínkou k účasti na  zkoušce profesní kvalifikace pro průvodce CR je maturita a věk minimálně 18 let
  • ve spolupráci s AP ČR v Jm kraji připravujeme vypsání zkoušek PK pro stávající průvodce k získání průkazu průvodce 2. stupně podle nového  zákona č. 117/2020 – po dořešení problematiky budou podmínky zkoušky  vypsány na těchto stránkách

 

Harmonogram přednášek

č. Den Datum Přednášející Přednášející Poznámka Učebna 
15.15 - 17.00 17.15 - 19.00
1. Čtvrtek 22.10.2020 PhDr. Alena Řepová Ing. Miroslav Řepa Blok 1 312
2. Úterý 27.10.2020 PhDr. Alena Řepová Ing. Miloš Dvořák Blok 2 312
3. Čtvrtek 29.10.2020 PhDr. Alena Řepová Ing. Miroslav Řepa Blok 3  rozlosování P1
312
4.Úterý     3.11.2020 Ing. Miloš Dvořák Ing. Miroslav Řepa Blok 4 312
5. Čtvrtek 5.11.2020 PhDr. Alena Řepová Ing. Miroslav Řepa Blok 5 312
6. Sobota 7.11.2020 Praktické zaměstnání 1 Ing. Miloš Dvořák pěší okruh Brnem
-prezentace frekvent. 
 
7. Úterý10.11.2020 PhDr. Alena Řepová Ing. Miloš Dvořák Blok 6 312
8. Čtvrtek 12.11.2018 PhDr. Alena Řepová Ing. Miroslav Řepa Blok 7 415
9. Čtvrtek   19.11.2020 PhDr. Alena Řepová Ing. Miroslav Řepa Blok 8  rozlosování P3
312
10. Sobota
21.11.2020 Praktické zaměstnání 2
PhDr. Alena Řepová Metodika zpracování záv.práce,
(forma,obsah)
312
11. Úterý 24.11.2020 Ing. Miloš Dvořá Ing. Miroslav Řepa Blok 9415
12. Čtvrtek
26.11.2020 PhDr. Alena Řepová Ing. Miroslav Řepa Blok 10 312
13. Sobota 28.11.2020 Praktické zaměstnání 3 Ing. Miroslav Řepa okruh JM krajem busem
- prezentace frekventantů

14. Úterý 1.12.2020 Ing. Miroslav Řepa Ing. Miloš Dvořák Blok 11 312
15. Čtvrtek 3.12.2020 PhDr. Alena Řepová Ing. Miroslav Řepa Blok 12 312
16. Úterý
8.12.2020 Ing. Miloš Dvořák Ing. Miroslav Řepa  Blok 13  
17. Čtvrtek
10.12.2020 PhDr. Alena Řepová Ing. Miloš Dvořák Blok 14 312
18. Úterý
15.12.2020 Ing. Miloš Dvořák Ing. Miroslav Řepa Blok 15 312
19. Čtvrtek
17.12.2020 PhDr. Alena Řepová Ing. Miroslav Řepa Blok 16 312
 Termín odevzdání závěrečné práce 9.1.2021
 
zkouška profesní kvalifkace  NSK 65-021-N       SOBOTA       23. ledna 2021  

Kurz pro průvodce cestovního ruchu v Brně

Kontakt:

Ing. Miroslav Řepa
zkoušející lektor

+420 736 487 371