Knihkupectví Barvič a Novotný Česká 13 – volné protranství

Po stopách Barviče a Novotného a jejich spolupracovníků

Procházka vás zavede do období, kdy se v převážně německy mluvícím Brně začínají prosazovat české aktivity, jako bylo české knihkupectví, dívčí škola nebo divadlo.

20. 10. 2018
14:00
Knihkupectví Barvič a Novotný Česká 13 – volné protranství

Inzerce