Knihkupectví Barvič a Novotný Česká 13 – volné protranství