Moravské náměstí u reliéfní mapy Brna

Projděte se městem po stopách obrany Brna před Švédy v roce 1645. Zjistíte mimo jiné, proč slavíme Den Brna, kde se vzali na Moravě Švédi a proč byl velitelem města zvolen Francouz z La Rochelle.

17. 8. 2019
11:15
Moravské náměstí u reliéfní mapy Brna