Moravské náměstí u sochy maskraběte Jošta

Brno za hradbami, od středověku po současnost

Každé mocné město královské bylo obehnáno hradbami, jež měly za úkol chránit obyvatele před nečekanými hrozbami a putujícími nepřátelskými armádami.

7. 6. 2020
14:00
Moravské náměstí u sochy maskraběte Jošta