nádvoří Staré radnice

Nebožky aneb smrt a umírání v Brně

Procházka po Brně se zaměří na místa spojena s fenomény nemoci, skonu a umírání.

27. 10. 2019
14:00
nádvoří Staré radnice

Inzerce