Nová radnice – nádvoří

Brněnské morytáty Jan Kruba

Při této procházce centrem Brna vám průvodce vypoví a ukáže, „kde se odehrál v minulosti jaký mord, jaká pověst se k němu váže a jaký přízrak kdy a kde můžete potkat“.

7. 10. 2018
10:00
Nová radnice – nádvoří

Inzerce