Park Lužánky – vstup do parku ulice Lužánecká

Ze vzpomínek brněnských Němců

Podíváte se na meziválečné Brno očima Němců, kteří zde žili a jejichž vzpomínky na město, které už neexistuje, nejsou zaváté pozdějšími nánosy a mohou tak být zajímavé i pro současné Brňany.

21. 10. 2018
10:00
Park Lužánky – vstup do parku ulice Lužánecká

Inzerce