před Komerční bankou na nám. Svobody

Funkcionalismus v centru Brna

Brno je proslulé svými funkcionalistickými stavbami.

20. 10. 2019
14:00
před Komerční bankou na nám. Svobody