před Komerční bankou na nám. Svobody

Funkcionalismus v centru Brna

SENIORSKÉ ČTVRTKY Brno, první republika, rozvoj města. Ideální prostředí pro nový stavební styl – funkcionalismus.

27. 8. 2020
10:00
před Komerční bankou na nám. Svobody