VIDA! science centrum

festival Mendel je… vědec

Již počtvrté se letos uskuteční festival věnovaný jedné z nejslavnějších osobnosti Brna – Gregoru Johanu Mendelovi. Mendel byl osobností s množstvím znalostí a renesanční člověk v pravém slova smyslu. Proto i festival, který jej oslavuje a připomíná je multižánrový, odborný i zábavný a spojuje vědu, umění i komunitní rozměr.

20. – 22. 7. 2018
Botanická zahrada
Mendelovo muzeum MU
Hvězdázna a planetárium Brno
Zoo Brno
VIDA! science centrum

Inzerce