TO JE Brno → MOJE Brno: Staňte se průvodcem

27. 4. 2019
centrum města

Tematické prohlídky – Je Brno vaše srdcová záležitost? Znáte v něm ulice, místa, budovy či příběhy, bez kterých si město neumíte představit? Staňte se průvodcem a ukažte všem svoje Brno!

TO JE BRNO MOJE BRNO

 

Jak se stanu průvodcem?

Vymyslím trasu MOJE BRNO – krátce popíšu sebe a vyberu svoji fotku – všechny informace vyplním do formuláře níže - tohle zvládnu nejpozději do 11. března. Od 13. března do 27. března se bude pro jednotlivé návrhy hlasovat a od 1. dubna budou vybrané okruhy v prodeji.

V sobotu 27. dubna se pak z těch nejzajímavějších stanou opravdové komentované procházky. TIC pomůže s jejich organizací a propagací.

 

Přihlaste Vaši procházku.

 

minut
Kontakt
Soubory musí být menší než 2 MB.
Povolené typy souborů: jpg jpeg.
nebo
nebo obojí

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Pořadatel prohlašuje, že v rámci soutěže o nejzajímavější procházku bude zpracovávat za účelem možnosti kontaktování soutěžícího a následného vyhodnocení soutěže tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo. Předmětný účel je vázán na právní důvod plnění smluvní povinnosti.

Soutěžící tímto dále udělují souhlas se zpracováním osobních údajů: jméno, příjmení, podobizna, za účelem marketingové propagace Pořadatele, zejména při prezentaci stejných či obdobných kulturních akcí Pořadatele. Tento souhlas je účinný od okamžiku zapojení se do soutěže odesláním fotografie a zůstává v platnosti po dobu pěti (5) let nebo do doby, dokud nebude odvolán.

Soutěžící bere na vědomí, že má právo:

  • souhlas kdykoliv odvolat; odvolání je možné učinit buď písemně, nebo osobně na adrese sídla Pořadatele;
  • požadovat po Pořadateli informaci, jaké osobní údaje o mně zpracovává;
  • požadovat po Pořadateli vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
  • vyžádat si u Pořadatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
  • požadovat po Pořadateli výmaz těchto osobních údajů nebo omezení zpracování;
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Pořadatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

O zásadách zpracování osobních údajů Pořadatele více zde.

 

 

Inzerce

TO JE Brno → MOJE Brno

TIC BRNO – Radnická 2

Kontakt:

Kateřina Veselá
koordinátor projektu

Radnická 2, II, patro