Dodávka 4 ks elektrických řetězových kladkostrojů

Vydáno: 
7. 8. 2015 9:00
Datum konce výběrového řízení: 
4. 9. 2015 10:00

Oznámení o prodloužení předpokládané doby plnění veřejné zakázky a lhůty pro podání nabídek.

Popis předmětu veřejné zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 4 ks elektrických kladkostrojů pro použití v zábavním průmyslu, v jevištní a divadelní technice. Kladkostroje musí splňovat normu minimálně BGV D8. Výška zdvihu 8 m, rychlost zdvihu 4 m/min, vlastní hmotnost cca 35 kg, výkon min 0,75 kW pro zdvih, možnost použití v normální i obrácené poloze ( šplhací režim ), zatěžovatel 25 %, počet sepnutí 150/hod. Budou používány ke stavbě mobilní střešní konstrukce Milos MR 2 o rozměrech 10 x 6 m. Nosnost kladkostroje  1 000 kg, délka řetězu 17 m.

Specifikace dodávky:

1) dodávka 4 ks elektrických kladkostrojů

2) kabely komplet

3) ovladač

4) doprava na místo uložení, Radnická 2-10, 658 78 Brno

5) předání dokladů: fakturu, dodací list, záruční list, prohlášení o shodě, zápisy a osvědčení o provedení předepsaných zkoušek, návod k obsluze, případně další nezbytné doklady, všechny doklady musí být v českém jazyce


Úplné znění výzvy ke stažení níže

Inzerce

Aktuálně

V tuto chvíli neprobíhá žádné výběrové řízení.

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111