Informace o veřejné zakázce: Zajištění redakčního a grafického zpracování, tisku a distribuce časopisu KAM v Brně…

Vydáno: 
13. 7. 2016 13:15
Datum konce výběrového řízení: 
23. 7. 2016 15:00
Přílohy výběrového řízení ke stažení: 

INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADAVATEL:
Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace
Se sídlem Radnická 2 – 10, Brno 658 78
IČ 001 01 460, DIČ CZ00101460
Zastoupena ředitelkou Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace
Kontaktní osobou: Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková, ředitelka organizace, tel. 606 717 732, e-mail  janulikova@ticbrno.cz
Dále jen „Zadavatel“

 

Veřejná zakázka:
Zajištění redakčního a grafického zpracování, tisku a distribuce časopisu KAM v Brně… pro období září až prosinec 2016, a to dle stávajícího vizuálního stylu a stávajícího konceptu časopisu.

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu:
Název:    Zajištění redakčního a grafického zpracování, tisku a distribuce časopisu KAM v Brně… pro období září až prosinec 2016, a to dle stávajícího vizuálního stylu a stávajícího konceptu časopisu:
Druh veřejné zakázky:  Služby
Popis zakázky:
Provedení  díla Zajištěním redakčního a grafického zpracování, tisku a distribuce časopisu KAM v Brně… pro období září až prosinec 2016, a to dle stávajícího vizuálního stylu a stávajícího konceptu časopisu:

- konceptu grafického řešení, tj. grafického návrhu loga, obsahu a obálek,
- konceptu technického řešení,
- konceptu obchodního modelu,
- konceptu distribuce.

Postup zadání, předpokládaná hodnota:

  • Důvodem oslovení pouze jediného uchazeče, společnosti Pocket media s.r.o. je skutečnost, že uchazeč  byl, již v minulosti  zpracovatelem  zadaného tématu veřejné zakázky. Uchazeč je držitelem potřebné licence a je detailně obeznámen s předmětnou problematikou.
  • Postup: dle ust. § 18, odst. 5  z.č. 1372006 Sb. v platném znění a Směrnice č. 6/2016
  • Typ podle předpokládané hodnoty: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 534 550,- Kč vč. DPH

Inzerce

Aktuálně

V tuto chvíli neprobíhá žádné výběrové řízení.

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111