Oznámení zadavatele o změně v přílohách k výběrovému řízení „Konzumační zóna vedle Zimního baru – malá kašna“

Vydáno: 
19. 7. 2019 16:00
Datum konce výběrového řízení: 
12. 8. 2019 10:00

Oznámení

zadavatele o změně v přílohách k výběrovému řízení

 

Název zakázky:

„Konzumační zóna vedle Zimního baru – malá kašna.“

 

 

 

Údaje o zadavateli:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Se sídlem: Radnická 365/2, Brno 602 00
IČO: 00101460, DIČ: CZ00101460
zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl Pr, vložkou 18
zastoupená: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace
kontaktní osoba: Monika Pešová (pesova@ticbrno.cz)
(dále jen „zadavatel“ nebo „TIC“)

 

Zadavatel oznamuje, že ve výše uvedených veřejných zakázkách vyměňuje přílohy:

Č. 1 – krycí list

Č. 2 – čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

Č. 3 – čestné prohlášení vázanost nabídkou a akceptace výhrad

 

 

V Brně dne: ………………………...

 

 

 

……………………………………..

Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková