Oznámení zadavatele o změně v přílohách k výběrovému řízení „Zajištění ozvučení Brněnských Vánoc 2019“

Vydáno: 
24. 10. 2019 15:45
Datum konce výběrového řízení: 
29. 10. 2019 12:00
Přílohy výběrového řízení ke stažení: 

Oznámení

zadavatele o změně v přílohách k výběrovému řízení

 Název zakázky:

„Zajištění ozvučení Brněnských Vánoc 2019.“

 

Údaje o zadavateli:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Se sídlem: Radnická 365/2, Brno 602 00
IČO: 00101460, DIČ: CZ00101460
Zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl Pr, vložkou 18
zastoupená: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace
kontaktní osoba: David Velčovský, tel.: 725415622, email: velcovsky@ticbrno.cz
(dále jen „zadavatel“ nebo „TIC“)

 

Zadavatel oznamuje, že ve výše uvedených veřejných zakázkách vyměňuje přílohy:

Č. 1 – krycí list

 

V Brně dne: ………………………...

 

 

                                                                                                          ……………………………………..

Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková

TIC BRNO, p.o.,

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111