Oznámení zadavatele o zrušení výběrového řízení „Brněnské vánoce 2016 – HRNKY - LIMIT“

Vydáno: 
1. 9. 2016 13:15
Datum konce výběrového řízení: 
1. 9. 2016 13:15
Přílohy výběrového řízení ke stažení: 

Oznámení zadavatele o zrušení výběrového řízení

Zadavatel:       Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace

se sídlem: Radnická 2 – 10, Brno 658 78
IČO: 00101460, DIČ: CZ00101460
zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl Pr, vložka 18
zastoupená: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace
kontaktní osoba: Ivan Ondra, tel.: +420 606 020 806, e-mail: ondra@ticbrno.cz
(dále jen „zadavatel“ nebo „TICmB“)

Veřejná zakázka:         „Brněnské vánoce 2016 – HRNKY - LIMIT“
Vyhlášeno dne
:           9. 8. 2016

Zadavatel využívá svého práva  dle  Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku (v části Pokyny pro zpracování nabídky, jiné požadavky zadavatele na plněné předmětu veřejné zakázky) a toto zadávací řízení v plném rozsahu ruší.  Na straně zadavatele vznikla v průběhu výběrového řízení potřeba změnit nastavená kritéria zadávacího řízení.  Bude vypsáno nové výběrové řízení.

V Brně, 1. 9. 2016

 

Mgr. et  Mgr. Jana Tichá Janulíková

         ředitelka

Turistického informačního centra města Brna, příspěvková organizace

Aktuálně

V tuto chvíli neprobíhá žádné výběrové řízení.

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111