Oznámení zadavatele o zrušení výběrového řízení: Brněnské Vánoce 2017 Hrnky

Vydáno: 
5. 9. 2017 15:30
Datum konce výběrového řízení: 
5. 9. 2017 15:30
Přílohy výběrového řízení ke stažení: 

Oznámení
zadavatele o zrušení výběrového řízení

 

Název zakázky:

Brněnské Vánoce 2017 – „Hrnky“

 

 

Údaje o zadavateli:

 

TIC BRNO, příspěvková organizace

se sídlem: Radnická 365/2, Brno 602 00

IČO: 00101460, DIČ: CZ00101460

zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl Pr, vložka 18

zastoupená: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace

kontaktní osoba: Radka Sedláčková, (sedlackova@ticbrno.cz)
(dále jen „zadavatel“ nebo „TIC“)

 

 

 

Zadavatel využívá svého práva dle Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku

(v části 6. Upozornění – 6.5. „Zadavatel si vyhrazuje právo poptávkové řízení kdykoli do uzavření Dohody zrušit a neuzavřít Dohodu s žádným zájemcem.“) a toto zadávací řízení v plném rozsahu ruší.

Bude vypsáno nové výběrové řízení.

 

 

 

V Brně 5. 9. 2017

 

 

 

Mgr. et  Mgr. Jana Tichá Janulíková

         ředitelka

                     TIC BRNO, příspěvková organizace

 

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111