Oznámení zadavatele o zrušení výběrového řízení: Poskytování komplexních právních služeb

Vydáno: 
16. 5. 2019 13:00
Datum konce výběrového řízení: 
16. 5. 2019 13:00
Přílohy výběrového řízení ke stažení: 

Oznámení

zadavatele o zrušení výběrového řízení

Název zakázky:

 

„Poskytování komplexních právních služeb “

ze dne 17. 4. 2019

Údaje o zadavateli:         

TIC BRNO, příspěvková organizace

 

se sídlem: Radnická 365/2, Brno 60200

IČO: 00101460, DIČ: CZ00101460

zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl Pr, vložka 18

zastoupená: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace

kontaktní osoba: Vladislava Surmanová, tel.: +420 542 427 121, e-mail: surmanova@ticbrno.cz (dále jen „zadavatel“ nebo „TIC“)

 

Zadavatel využívá svého práva dle Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku, a ruší zadávací řízení v plném rozsahu.

Bude vypsáno nové výběrové řízení.

 

 

V Brně dne: ..........................................

 

 

                                                                                                          Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková

                                                                                                                      ředitelka organizace

                                                                                                            TIC BRNO, příspěvková organizace

 

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111